Vrtec Najdihojca

       

Spoštovani starši in sodelavci, dragi otroci,

vrtec ustvarjamo vsi mi, ki vsak dan poskrbimo, da se vi, ki nas vsak dan obiščete, počutite dobrodošli, in vsi vi, ki nam prav vsak dan pokažete, da cenite naše delo.

Naš cilj je otrokom ter staršem prijazen in zanimiv vrtec s sodobnim ter kvalitetnim programom v okviru ciljev in načel predšolske vzgoje. Naše naloge so pomoč pri celoviti skrbi za otroke, izboljševanje kakovosti življenja družin, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uresničevanje zahteve po enakih možnostih in upoštevanje razlik ter pravica do izbire in drugačnosti.

Otrokom želimo posredovati znanje in spretnosti za njihovo polno življenje in dejavno sodelovanje v družbi, njihov vsestranski razvoj. Otrokove največje koristi so v središču našega delovanja. Otroci imajo pri nas priložnost zadovoljevati svoje potrebe po varnosti, sprejetosti in vključenosti v skupnost, ob naši podpori pa jim je omogočeno iskanje lastne poti ter njihovo zgodnje, aktivno in raziskovalno učenje. Spodbujamo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter samostojnosti, radovednosti in domišljije.

Naše veliko bogastvo so različne prireditve, ki povezujejo vse otrokove pomembne odrasle ter krepijo sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupanje. Otrokom je na voljo pester obogatitveni program v okviru izvedbenega kurikuluma, raznolike dodatne dejavnosti ter različni projekti.

Otrokom želimo ponuditi dejavnosti, ki jim bodo omogočile, da razvijejo znanja, spretnosti, stališča in navade globalno mislečih državljanov.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vam hkrati obljubljamo, da bodo otroci od nas odšli z lepimi spomini.

                                                                                            Ravnateljica

Andreja Škvarč